Kontaktai

Vallin SIA
322 Maskavas iela, LV-1063, Riga, Latvia
(+371) 6 718 7204
Vallin SIA
Pelesos gatvė 3, 306.k., Vilnius, Lietuva
(+370) 5 272 88 93

Susiekite su mumis

Vardas
El.paštas
Įmonė
Telefono numeris
Klausimas
    "Vallin SIA" pareiškia, kad informacija ir asmens duomenys, kuriuos pateikėte pildydami šį klausimyną, bus renkami, apdorojami ir saugomi laikantis Europos Sąjungos norminių aktų dėl asmens duomenų apsaugos reikalavimų. Pateikdami savo duomenis, jūs sutinkate, kad duomenys apdorojami ir saugomi per visą apdorojimo laiką, taip pat ir norminiuose teisės aktuose nustatytais atvejais po pirminio duomenų apdorojimo tiek laiko, kiek reikia. Surinkti duomenys nebus perduodami trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai toks įpareigojimas yra nustatytas norminiuose teisės aktuose. Jūs turite teisę bet kuriuo metu paprašyti atnaujinti savo duomenis, informaciją apie jūsų asmens duomenų naudojimą ir paprašyti ištrinti savo duomenis.
 

Mūsų komanda

Aivars Malnačs
Valdybos pirmininkas

Phone: +371 6718 7204

Direct: +371 2922 1237

El. paštas: aivars@vallin.lv

Pranas Čaikauskas
Lietuvos regiono vadovas

Phone: +370 52 728 893

Direct: +370 61 511 939

El. paštas: pranas@vallin.lt

Simonas Šaleika
Vadybininkas

Phone: +370 52 728 893

Direct: +370 68 636 425

El. paštas: simas@vallin.lt

Olga Jofe
Buhalteris

Phone: +371 6718 7204

Direct:

El. paštas: olga@vallin.lv

Notice concerning the use of cookies
In our portal we are using cookies. Using the portal, you agree to the use of cookies. You can find out more!