Gaisvadu līnijām

Bojājuma vietas uzrādītāji BVU gaisvadu līnijām ar spriegumu 6-69kV (132kV)

-zemes slēguma un īsslēguma noteikšanai
-ar/bez iebūvētu GSM komunikācijas moduli