Kabeļu līnijām

Bojājuma vietas uzrādītāji BVU vidējā sprieguma kabeļu līnijām (6-36kV)

-zemes slēguma un īsslēguma noteikšanai
-ar iespēju pievienot iekārtas, kas var pārraidīt trauksmes signālu uz kontrolcentru, SCADA centrāli vai telefonaparātu.